เกี่ยวกับเรา

  Company Profile - Download


     Certificate          

รับเหมาไฟฟ้า รับเหมางานไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าเมน ไฟฟ้าบัสดักย์ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า  ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า  ตู้MDB ระบบไฟฟ้า  ตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้า งานรับเหมาระบบไฟฟ้า บริษัทรับเหมางานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้า  รับเหมาระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงาน เดินไฟโรงงาน  ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน รับเหมางานไฟฟ้าโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าโรงงาน  ผู้รับเหมาไฟฟ้า รับเหมางานไฟฟ้า ราคารับเหมาไฟฟ้า บริษัทรับเหมาไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า งานรับเหมาไฟฟ้า รับเหมางานระบบไฟฟ้า ผู้รับเหมางานไฟฟ้า รับไฟฟ้าในอาคาร รับเหมาเดินสายไฟ รับเดินสายไฟ ช่างไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า ไฟฟ้าในโรงงาน ไฟฟ้าแรงสูง รับเดินไฟฟ้าในโรงงาน บริษัทรับเหมาไฟฟ้า ไฟฟ้าเมน รับเดินสายแลน ระบบไฟฟ้า  เดินสายแลน ระบบไฟฟ้า  เดินสาย lan วางระบบแลน รับเดินระบบแลน รับเดินสายแลนราคา รับเดินสายแลน เดินสายแลน  เดินสาย lan วางระบบแลน รับเดินระบบแลน รับเดินสายแลนราคา รับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก สายไฟเบอร์ออฟติก ระบบไฟฟ้า เดินสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า  ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบไฟเบอร์ออฟติก ระบบไฟฟ้า  เข้าหัวไฟเบอร์ รับเหมาไฟฟ้า บริษัทรับเหมาไฟฟ้า เดินสายไฟ ช่างไฟฟ้า ไฟฟ่าเครื่องจักร ไฟฟ้าเครื่องจักร ไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าโรงงาน

บริษัท เอ็นซี เซิร์ฟ ซิสเต็มส์ จำกัด NC Serve System Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจรับเหมางานไฟฟ้า  ราเป็นบริษัทรับเหมาไฟฟ้าโดยยึดหลักความปลอดภัยจากการไฟฟ้า  เพื่อให้งานมีคุณภาพมาตรฐานรับรองและ  มีทีมวิศวกร หรือหัวหน้าช่าง  คอยดูแลงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งมอบผลงานที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อลูกค้าของเรา  ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ  เราสร้างผลงานต่างๆ มากมาย  ระบบไฟฟ้าโรงงาน,  ไฟฟ้าเมน,  ไฟฟ้าสำนักงาน,  ไฟฟ้าคลังสินค้า-โกดัง,  ไฟฟ้าบัสดักส์-บัสเวย์,   ตู้คอนโทรลไฟฟ้าMDB,  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง, รีโนเวทระบบไฟฟ้า เป็นต้น  ลูกค้าของเรามีหลากหลาย ทุกประเภท โรงงานขนาดใหญ่-ขนาดเล็ก  องค์กรขนาดใหญ่   SMEs  โรงงานสร้างใหม่   โกดัง  โรงงานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  คอนโดมิเนียม  สำนักงานออฟฟิศต่างๆ   สปอร์ตคลับ  SHOPสินค้า  และบ้านพักอาศัย เราเติบโตไปพร้อมกับการขยายธุรกิจของลูกค้า   เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโดยเสมอมา  อันแสดงถึงความเชื่อมั่น  ในความรับผิดชอบ  ต่องานระบบไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมาย   เราพึงตระหนักถึงความไว้วางใจนี้   และมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพการบริการให้ยั่งยืนตลอดไป  เราซื่อสัตย์และซื่อตรง บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ

Visitors: 263,213