ตัวอย่าง ผลงานบางส่วน (คลิ๊กที่รูป)


 • -งานเดินสายเมนจากแรงสูงมาแรงต่ำ
  -ติดตั้งหม้อแปลงแรงสูง 2000KVA
  -ติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลงแรงสูง
  -งานเชื่อมเหล็ก ติดตั้ง Pipe Rack
  -ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เดินปลั๊ก เดินสายเมนตู้โหลด
  -งานประกอบตู้ และติดตั้งตู้ไฟฟ้า MDB
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลงแรงสูง
  -งานเดินสายเมนจากแรงสูงมาแรงต่ำ
  -งานประกอบตู้ และติดตั้งตู้ MDB
  -งานระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงต่ำทั้งหมด
  -งานเชื่อมเหล็ก ทำ Pipe Rack
  -งานสื่อสาร Firm Alarm, Emergency, Lan
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเมน
  -งานเดินไฟแสงสว่างคลังสินค้าทั้งหมด
  -งานเดินระบบแลน
  -งานเดินระบบกล้องวงจรปิด
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานเชื่อมเหล็ก ติดตั้ง Pipe Rack
  -ระบบไฟฟ้าเมน เดินไฟเมนจากหม้อแปลงมาตู้ไฟฟ้า MDB
  -งานระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
  -งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานเดินสายเมนเข้าตู้ MDB
  -งานเดินราง Wire Way และทำ Support
  -งาน Wiring Main For Machine.
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานเดินราง Ladder
  -งานเดินระบบเมน จากหม้อแปลงมาตู้ MDB
  -งานทำซัพพอตราง
  -งานเดินไปเมนแสงสว่าง
  -งานติดตั้งกราวด์
  -งานติดตั้งพาวเวอร์ปลั๊ก
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานเดินราง Wire Way และทำซัพพอต
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินไฟเมนมาเครื่องจักร
  -งานตู้คอนโทรลไฟฟ้า
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 630 KVA
  -งานติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานเดินราง Ladder
  -งานเดินเมนจากหม้อแปลง ไปยังตู้ MDB
  -งานประกอบตู้ MDB
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานเดินไฟเมนมาตู้ MDB
  -ประกอบตู้ MDB
  -งานติดตั้งตู้ DB ควบคุมเครื่องจักร
  -งานติดตั้งปลั๊ก,เพาเวอร์ปลั๊ก
  -งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง -ไฟฟ้าห้องพักพนักงาน
  -งานระบบไฟฟ้าโรงอาหาร
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานติดตั้งหม้อแปลง 400 KVA.
  -งานติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานทำ Pipe Rack รับสายเมน
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินสายเมนเครื่องจักร
  -ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำนักงาน -งานระบบ Lan
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานติดตั้งหม้อแปลงแรงสูง
  -งานติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินสายเมนเครื่องจักร
  -งานประกอบตู้ MDB, งานติดตั้งตู้ MDB
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานติดตั้งหม้อแปลง 800KVA
  -งานติดั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานติดตั้ง Pipe Rack รับสายเมน
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินสายเมนเข้าเครื่องจักร
  -งานเดินไฟไฮเบย์คลังสินค้า
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลง+งานทำPipe Rack
  -งานเดินสายเมนจากหม้อแปลงมาตู้MDB
  -งานประกอบตู้ MDB/DB
  -งานเดินไฟแสงสว่างออฟฟิศ
  -งานระบบกล้องวงจรปิด -งานเดินสาย Lan
  -งานเดินสายไฟห้องพักพนักงาน
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานเดินไฟฟ้าเมนโรงงาน
  -งานเดินไฟฟ้าเครื่องจักร
  -งานระบบเมนแสงสว่าง
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -ระบบไฟฟ้าเมนอาคารโรงงาน
  -งานประกอบตู้ไฟฟ้า
  -ระบบไฟฟ้าเมนแสงสว่าง
  -ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -งานติดตั้งและประกอบตู้ MDB
  -งานเดินระบบเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินไฟเมนเครื่องจักร
  -งานเดินไฟแสงสว่างโรงงาน
  -งานเดินระบบ Lan
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • - เดินระบบไฟฟ้าเมนตู้
  - เดินระบบไฟฟ้าเมนเครื่องจักร
  - ทำ Pipe Rack
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -โกดังสินค้า สร้างใหม่ ย่านม.เอแบค
  -เดินระบบไฟฟ้าทั้งหมด
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • - ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 1600 KVA
  - เดินระบบไฟฟ้าเมนแสงสว่าง
  - ประกอบตู้ MDB
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • -ติดตั้งระบบไฟฟ้าเมน
  -ติดตั้ง ประกอบตู้ MDB DB LP
  -ติดตั้งระบบแสงสว่าง เต้ารับ ปลั๊ก
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี
  Preventive Maintenance
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**

 • งาน PM ระบบไฟฟ้าประจำปี
  **รับติดตั้งระบบไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า รับงานไฟฟ้า รับเดินไฟฟ้า**


รับเหมาไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า เหมาไฟฟ้า เดินสายไฟ เดินไฟเมน วางระบบไฟฟ้า เดินไฟโรงงาน งานไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้า ประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า บริการไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า เหมาไฟฟ้า เดินสายไฟ เดินไฟเมน วางระบบไฟฟ้า เดินไฟโรงงาน งานไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้า ประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า บริการไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า เหมาไฟฟ้า เดินสายไฟ เดินไฟเมน วางระบบไฟฟ้า เดินไฟโรงงาน งานไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้า ประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า บริการไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า  รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า

Visitors: 1,147,144