ตัวอย่าง ผลงาน (คลิ๊กที่รูป)


 • -งานเดินสายเมนจากแรงสูงมาแรงต่ำ
  -ติดตั้งหม้อแปลงแรงสูง 2000KVA
  -ติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลงแรงสูง
  -งานเชื่อมเหล็ก ติดตั้ง Pipe Rack
  -ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เดินปลั๊ก เดินสายเมนตู้โหลด
  -งานประกอบตู้ และติดตั้งตู้ไฟฟ้า MDB

 • -งานติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลงแรงสูง
  -งานเดินสายเมนจากแรงสูงมาแรงต่ำ
  -งานประกอบตู้ และติดตั้งตู้ MDB
  -งานระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงต่ำทั้งหมด
  -งานเชื่อมเหล็ก ทำ Pipe Rack
  -งานสื่อสาร Firm Alarm, Emergency, Lan

 • -งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเมน
  -งานเดินไฟแสงสว่างคลังสินค้าทั้งหมด
  -งานเดินระบบแลน
  -งานเดินระบบกล้องวงจรปิด

 • -งานเชื่อมเหล็ก ติดตั้ง Pipe Rack
  -ระบบไฟฟ้าเมน เดินไฟเมนจากหม้อแปลงมาตู้ไฟฟ้า MDB
  -งานระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
  -งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

 • -งานเดินไฟเมนมาตู้ MDB
  -ประกอบตู้ MDB
  -งานติดตั้งตู้ DB ควบคุมเครื่องจักร
  -งานติดตั้งปลั๊ก,เพาเวอร์ปลั๊ก
  -งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  -งานระบบไฟฟ้าห้องพักพนักงาน
  -งานระบบไฟฟ้าโรงอาหาร

 • -งานติดตั้งหม้อแปลง 400 KVA.
  -งานติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานทำ Pipe Rack รับสายเมน
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินสายเมนเครื่องจักร
  -ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำนักงาน
  -งานระบบ Lan

 • -งานติดตั้งหม้อแปลงแรงสูง
  -งานติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินสายเมนเครื่องจักร
  -งานประกอบตู้ MDB, งานติดตั้งตู้ MDB

 • -งานติดตั้งหม้อแปลง 800KVA
  -งานติดั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานติดตั้ง Pipe Rack รับสายเมน
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินสายเมนเข้าเครื่องจักร
  -งานเดินไฟไฮเบย์คลังสินค้า
  -งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 • -งานเดินสายเมนเข้าตู้ MDB
  -งานเดินราง Wire Way และทำ Support
  -งาน Wiring Main For Machine.

 • -งานเดินราง Ladder
  -งานเดินระบบเมน จากหม้อแปลงมาตู้ MDB
  -งานทำซัพพอตราง
  -งานเดินไปเมนแสงสว่าง
  -งานติดตั้งกราวด์
  -งานติดตั้งพาวเวอร์ปลั๊ก

 • -งานเดินราง Wire Way และทำซัพพอต
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินไฟเมนมาเครื่องจักร
  -งานตู้คอนโทรลไฟฟ้า

 • -งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 630 KVA
  -งานติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานเดินราง Ladder
  -งานเดินเมนจากหม้อแปลง ไปยังตู้ MDB
  -งานประกอบตู้ MDB


รับเหมาไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า เหมาไฟฟ้า เดินสายไฟ เดินไฟเมน วางระบบไฟฟ้า เดินไฟโรงงาน งานไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้า ประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า บริการไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า

Visitors: 394,242