ตัวอย่าง ผลงาน (คลิ๊กที่รูป)


 • -งานเดินสายเมนจากแรงสูงมาแรงต่ำ
  -ติดตั้งหม้อแปลงแรงสูง 2000KVA
  -ติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลงแรงสูง
  -งานเชื่อมเหล็ก ติดตั้ง Pipe Rack
  -ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เดินปลั๊ก เดินสายเมนตู้โหลด
  -งานประกอบตู้ และติดตั้งตู้ไฟฟ้า MDB

 • -งานติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลงแรงสูง
  -งานเดินสายเมนจากแรงสูงมาแรงต่ำ
  -งานประกอบตู้ และติดตั้งตู้ MDB
  -งานระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงต่ำทั้งหมด
  -งานเชื่อมเหล็ก ทำ Pipe Rack
  -งานสื่อสาร Firm Alarm, Emergency, Lan

 • -งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเมน
  -งานเดินไฟแสงสว่างคลังสินค้าทั้งหมด
  -งานเดินระบบแลน
  -งานเดินระบบกล้องวงจรปิด

 • -งานเชื่อมเหล็ก ติดตั้ง Pipe Rack
  -ระบบไฟฟ้าเมน เดินไฟเมนจากหม้อแปลงมาตู้ไฟฟ้า MDB
  -งานระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
  -งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

 • -งานเดินไฟเมนมาตู้ MDB
  -ประกอบตู้ MDB
  -งานติดตั้งตู้ DB ควบคุมเครื่องจักร
  -งานติดตั้งปลั๊ก,เพาเวอร์ปลั๊ก
  -งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  -งานระบบไฟฟ้าห้องพักพนักงาน
  -งานระบบไฟฟ้าโรงอาหาร

 • -งานติดตั้งหม้อแปลง 400 KVA.
  -งานติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานทำ Pipe Rack รับสายเมน
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินสายเมนเครื่องจักร
  -ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำนักงาน
  -งานระบบ Lan

 • -งานติดตั้งหม้อแปลงแรงสูง
  -งานติดตั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินสายเมนเครื่องจักร
  -งานประกอบตู้ MDB, งานติดตั้งตู้ MDB

 • -งานติดตั้งหม้อแปลง 800KVA
  -งานติดั้งนั่งร้านรับหม้อแปลง
  -งานติดตั้ง Pipe Rack รับสายเมน
  -งานเดินสายเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินสายเมนเข้าเครื่องจักร
  -งานเดินไฟไฮเบย์คลังสินค้า
  -งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 • -งานติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลง+งานทำPipe Rack
  -งานเดินสายเมนจากหม้อแปลงมาตู้MDB
  -งานประกอบตู้ MDB/DB
  -งานเดินไฟแสงสว่างออฟฟิศ
  -งานเดินสาย Lan
  -งานระบบกล้องวงจรปิด
  -งานเดินสายไฟห้องพักพนักงาน

 • -งานเดินไฟฟ้าเมนโรงงาน
  -งานเดินไฟฟ้าเครื่องจักร
  -งานระบบเมนแสงสว่าง

 • -ระบบไฟฟ้าเมนอาคารโรงงาน
  -งานประกอบตู้ไฟฟ้า
  -ระบบไฟฟ้าเมนแสงสว่าง
  -ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร

 • -งานติดตั้งและประกอบตู้ MDB
  -งานเดินระบบเมนมาตู้ MDB
  -งานเดินไฟเมนเครื่องจักร
  -งานเดินไฟแสงสว่างโรงงาน
  -งานเดินระบบ Lan


รับเหมาไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า เหมาไฟฟ้า เดินสายไฟ เดินไฟเมน วางระบบไฟฟ้า เดินไฟโรงงาน งานไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้า ประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า บริการไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า เหมาไฟฟ้า เดินสายไฟ เดินไฟเมน วางระบบไฟฟ้า เดินไฟโรงงาน งานไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้า ประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า บริการไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า รับเหมาไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า เหมาไฟฟ้า เดินสายไฟ เดินไฟเมน วางระบบไฟฟ้า เดินไฟโรงงาน งานไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้า ประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า บริการไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า  รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า

Visitors: 1,098,407